CÁC LOẠI HÀNG TƯƠI KHÁC

Việt Nam là một nước nông nghiệp xứ nóng, nhiệt đới gió mùa được chia ra ba miền rõ rệt là Bắc - Trung - Nam. Các đặc điểm về địa lí, văn hóa,dân tộc, khí hậu đã quy định những đặc điểm riêng của ẩm thực từng vùng - miền. Mỗi miền có một nét, khẩu vị đặc trưng, góp phần làm ẩm thực Việt Nam phong phú, đa dạng.

Showing 1–24 of 51 results