TRÁI CÂY VIỆT NAM

Việt Nam là quốc gia có nên nông nghiệp trái cây cực kỳ đa dạng. Mỗi một sản vật trái cây đều được lựa chọn từ khắp các vùng trên cả nước. CHOVIET cung cấp các đặc sản trái cây ở các vùng:
1. Hoa quả miền Trung
2. Trái cây Đà Lạt
3. Trái cây miền Bắc
4. Trái cây miền Tây

Showing 1–24 of 52 results

Rau Trái Cây và Hàng Tươi

05020 Srithong Sweet Tamarind 450gx1

£4.20

Rau Trái Cây và Hàng Tươi

10705 Guava Ổi VN 1kgx1

£13.60

Rau Trái Cây và Hàng Tươi

10709 Green Star Apple Vú Sữa Xanh 1kgx1

£19.60

Rau Trái Cây và Hàng Tươi

10713 Fresh Custard Apple Quả Na 1kgx1

£13.50

Rau Trái Cây và Hàng Tươi

10715 Soursop Mãng Cầu Xiêm 1kgx1

£12.60

Rau Trái Cây và Hàng Tươi

10721 Green Mango Xoài Xanh 1kgx1

£19.60

Rau Trái Cây và Hàng Tươi

10722 Fresh Sapoche Hồng Xiêm 1kgx1

£11.00
£18.20

Rau Trái Cây và Hàng Tươi

10730 Banana Chuối Sứ VN 1kgx1

£14.42

Rau Trái Cây và Hàng Tươi

10731 Fresh coconut Dừa Tươi 1pc x 1

£2.50

Rau Trái Cây và Hàng Tươi

13899 Fresh logan Nhãn Thái 2kgx1

£28.00