00802 Tean’s Gourment Tom Yam Paste Gia Vị Lẩu Thai 200g x 1

£1.80

Là gia vị lẩu thái, sử dụng đơn giản, có thể dùng chế biến các món lẩu, canh chua, chiên cơm

00802 Tean’s Gourment Tom Yam Paste Gia Vị Lẩu Thai 200g x 1

£1.80