04050 KB Premium Green Tea Chè Xanh Thượng Hạng 500gx1

£9.00

Trà sản xuất ở vùng trồng trà đặc sản Việt Nam
Trà được thu hái vào thời điểm ban sáng khi mặt trời còn chưa lên, khi sương mai còn đọng trên búp. Nắng quá hoặc mưa quá đều không thể hái.
Trà được sao chế bởi nghệ nhân truyền thống với bí quyết chỉnh lửa gia truyền.

04050 KB Premium Green Tea Chè Xanh Thượng Hạng 500gx1

£9.00