10027 ZF Lump Small Sugar Đường Thốt Nốt 400g x 1

£1.70

Đường thốt nốt Là một sản phẩm được làm hoàn toàn từ tự nhiên. Sở hữu lượng đường huyết chỉ có 35%, bằng 1/2 chỉ số đường huyết của đường kính trắng, nên đường thốt nốt có thể thay thế đường trắng trong các bữa ăn hàng ngày. 

10027 ZF Lump Small Sugar Đường Thốt Nốt 400g x 1

£1.70

Mã: 10027 Danh mục: