10683 Fresh Water Mimosa Rau Nhút 1x200g

£3.05

Rau rút hoặc rau nhút (danh pháp hai phần: Neptunia oleracea) là loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được João de Loureiro miêu tả khoa học đầu tiên năm 1790

10683 Fresh Water Mimosa Rau Nhút 1x200g

£3.05