10692 Fresh Cha Plu Leaf Wild Betel Lá Lốt 100gx1

£2.10

Lá lốt là cây thân thảo đa niên, có tên khoa học Piper sarmentosum, thuộc họ Hồ tiêu (Piperaceae, bao gồm các loài như trầu không, hồ tiêu). Một số địa phương còn gọi là “nốt”, (ở Nam bộ có nơi gọi là “Lá lốp”). Lá lốt được dùng trong nấu ăn hoặc để trị vết thương, đắp vào chỗ đau.

10692 Fresh Cha Plu Leaf Wild Betel Lá Lốt 100gx1

£2.10