10704 Small Eggplant Cà Pháo Nhỏ 200gx1

£2.38

Trái tròn, vỏ màu trắng
Trái nặng ~25gr

10704 Small Eggplant Cà Pháo Nhỏ 200gx1

£2.38