10705 Fresh Guava Trái Ổi Saly 1kgx1

£13.60

Được tuyển chọn khắt khe, đảm bảo vệ sinh thực phẩm
Thịt quả dày và ruột nhỏ có, ít hạt
Giòn và ngọt đặc trưng

10705 Fresh Guava Trái Ổi Saly 1kgx1

£13.60