11040 Paper money Vàng Tiền mix Nhỏ 1pack

£1.00

Tiền âm phủ (còn gọi là tiền địa phủ, tiền vàng bạc, Tiền vàng mã) là một loại giấy kích thước và trang trí giống (hoặc gần giống) như giấy bạc thật, được dùng để cúng bái trong các dịp ma chay, đám giỗ, cúng tế, làm lễ chùa. v.v…

11040 Paper money Vàng Tiền mix Nhỏ 1pack

£1.00