13487 Fresh Lychee Vải thiều tươi 500g x 1

£8.80

Không chứa hóa chất, chất bảo quản độc hại
Đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng
Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, an toàn

13487 Fresh Lychee Vải thiều tươi 500g x 1

£8.80