13925 Kali Alum Phèn Chua 250gx1

£0.99

Phèn chua hay còn được gọi là phèn nhôm hay nhôm sunfat. Đây là một loại muối sunfat kép của kali và nhôm. Phèn chua không mang tính độc, có vị chát chua và ít tan trong nước lạnh. Tuy nhiên nó tan rất nhiều trong nước nóng nên có thể tinh chế bằng cách kết tinh lại trong nước. Với công thức phèn chua là KAl(SO4)2·12H2O hoặc K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. Đây là một dạng tinh thể khi ngậm 24 phân tử nước.

13925 Kali Alum Phèn Chua 250gx1

£0.99