14187 Reflected-light toad Cóc Xoay Xanh Trung Có Phản Quang 1x1pcs

£25.00

Công dụng Cóc giữ tiền cõng thêm thỏi vàng xung quanh cóc phía trên & dưới chân toàn thỏi vàng , tạo may mắn cho gia chủ gia đình về mặt sức khỏe , công danh tài lộc

Trưng : bàn làm việc , bàn thờ thần tài

– Hướng đặt Cóc : Bàn thờ Thần Tài đầu hướng vào trong ngậm giữ tiền lại nếu anh chị bận ; bình thường sáng cho cóc hướng ra cửa chính để thu hút tài lộc vào chiều tối quay cóc hướng vào để giữ lộc vào

14187 Reflected-light toad Cóc Xoay Xanh Trung Có Phản Quang 1x1pcs

£25.00