14262 Bình Hoa Trắng Rồng Vàng Size Nhỏ 1pcx1

£8.00

Bình Hoa Trắng Rồng Vàng không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, mà hơn hết, nó mang giá trị rất lớn về mặt tinh thần. Bát hương là cả một biểu tượng văn hóa.

Bình hoa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nhận thức. Mỗi khi thắp hương nhìn lên bát hương, ta như được giác ngộ, hướng thiện hơn, trong sạch hơn.

14262 Bình Hoa Trắng Rồng Vàng Size Nhỏ 1pcx1

£8.00