Miếng Gưởng Bàn Thờ Thần Tài 1 x 1pc / size Lớn 22 x 30cm

£18.00

Làm bằng kính, khuôn hình bằng nhựa xi
Đường nét chạm trên kính
Bài vị thần tài được trong bàn thờ, phía sau ông địa và thần tài

Miếng Gưởng Bàn Thờ Thần Tài 1 x 1pc / size Lớn 22 x 30cm

£18.00