14273 Paper gold in 4 colors Vàng Tiền Khối 4 Màu Xanh Đỏ Trắng Vàng 1packx1

£4.00

Tiền âm phủ (còn gọi là tiền địa phủ, tiền vàng bạc, Tiền vàng mã) là một loại giấy kích thước và trang trí giống (hoặc gần giống) như giấy bạc thật, được dùng để cúng bái trong các dịp ma chay, đám giỗ, cúng tế, làm lễ chùa. v.v…

14273 Paper gold in 4 colors Vàng Tiền Khối 4 Màu Xanh Đỏ Trắng Vàng 1packx1

£4.00