14307 Hương Việt Nước Tương Đậu Nành 500ml x 1

£2.00

– Nước tương Hương Việt được sản xuất từ những hạt đậu nành tự nhiên, thông qua các tiêu chuẩn sàng lọc khắt khe từ hạt giống khi ươm trồng để cho ra các hạt đậu nành đạt tiêu chuẩn về chất lượng.

14307 Hương Việt Nước Tương Đậu Nành 500ml x 1

£2.00