15212 Hương Sen Nếp Cái Hoa Vàng Glutinous Rice 1kgx20 (box)

£48.00

Xuất xứ Việt Nam
Thành phần hoàn toàn tự nhiên
Không chất bảo quản

15212 Hương Sen Nếp Cái Hoa Vàng Glutinous Rice 1kgx20 (box)

£48.00