15646 Lucky cat 10cm solar Mèo may mắn dùng năng lượng mặt trời 10cmx1

£8.00

Mèo Maneki Neko có 3 loại. Mèo vẫy chân trái thì mang lại nhiều khách hàng còn mèo vẫy chân phải thì mang đến may mắn, tiền tài. Nếu đưa cả hai chân lên thì có nghĩa là bảo vệ cho gia đình hay việc kinh doanh. Người ta còn tin rằng nếu chân đưa lên càng cao thì khách hàng, tiền bạc hay may mắn sẽ đến với cửa hàng ngày càng nhiều.

15646 Lucky cat 10cm solar Mèo may mắn dùng năng lượng mặt trời 10cmx1

£8.00