15765 Kumquat Trái Tắc ( Trái quất ) 200gx1

£3.44

Kim quất ( Trái tắc – Trái quất ) là một nhóm thực vật có quả múi nhỏ, có hoa thuộc chi Cam chanh (Citrus), họ Cửu lý hương (Rutaceae). Quả của nó trông giống quả cam nhưng nhỏ hơn nhiều. Trước đây kim quất được xếp vào chi Fortunella.

15765 Kumquat Trái Tắc ( Trái quất ) 200gx1

£3.44