16371 Wilki Frozen Chicken Gà Vàng Bỉ Không Đầu 1.3kg – 1.5kg x 1

£4.90

nuôi theo mô hình thả vườn, có chuồng trại và sân chơi cho gà đã giúp tăng sức đề kháng, tăng chất lượng thịt gà khi xuất chuồng, thị trường rất ưa chuộng.

16371 Wilki Frozen Chicken Gà Vàng Bỉ Không Đầu 1.3kg – 1.5kg x 1

£4.90

Mã: 16371 Danh mục: