16407 White Radish Củ Cải Trắng 1kgx1

£1.96

Củ cải trắng trong quá trình canh tác không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học và thuốc kích thích tăng trưởng.

16407 White Radish Củ Cải Trắng 1kgx1

£1.96