16429 Lee Kum Kee Pandan Oyster Sauce Dầu Hào 510gx1

£1.81

Dầu hào được cô đặc từ hào nguyên chất
Dầu hào vừa tạo màu, vừa tạo mùi
Dầu hào có đa công dụng
*Bao bì sản phẩm có thể thay đổi tùy theo đợt nhập hàng

16429 Lee Kum Kee Pandan Oyster Sauce Dầu Hào 510gx1

£1.81

Mã: 21997-1 Danh mục: ,