16440 Africa Express Tilapia (Glutted & Scaled) Cá Rô Phi 2.25kgx1

£13.41

Cam kêt:
– Tươi sạch
– Không hoá chất
– Không chất bảo quản
Qui cách: 500gr
Xuất xứ : Việt Nam

16440 Africa Express Tilapia (Glutted & Scaled) Cá Rô Phi 2.25kgx1

£13.41

Mã: 16440 Danh mục: