16733 Fresh Kohlrabi Su Hào per item x1

£1.25

Có nhiều vitamin và khoáng chất, rất tốt cho sức khỏe
Canh tác theo hướng hữu cơ
Không thuốc kháng sinh & hormone tăng trưởng

16733 Fresh Kohlrabi Su Hào per item x1

£1.25