16827 Fresh Green Zucchini Bí ngòi xanh 1kgx1

Sản phẩm được sản xuất theo quy trình an toàn thực phẩm
Đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm
Không sử dụng thuốc trừ sâu & thuốc diệt cỏ
Không trồng trên đất và nước nhiễm hoá chất nông nghiệp(*)
Không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng.
Không sử dụng phân bón hoá học