16838 Fresh Beetroot Củ dền đỏ 1kgx1

Rau củ quả được canh tác theo hướng hữu cơ
Được truy xuất nguồn gốc từ vườn
Hoàn toàn an toàn cho gia đình, mẹ bầu và bé nhỏ