16851 Fresh Holland Peas Đậu Hà Lan 1kgx1

Đậu Hà Lan không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn thân thiện với môi trường.
Đậu Hà Lan có thể chuyển hóa thành ni tơ có lợi cho đất.
Đậu Hà Lan tiêu thụ nitơ trong khí quyển và chuyển nó sang thành dạng có thể sử dụng.
Đây cũng là một cây trồng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa xói mòn đất.