16876 Pluvera Hen Frozen Whole Chicken Gà Hen Nguyên Con Đông Lạnh 1.8kg x 1

£7.17

Gà Pluvera nuôi theo mô hình thả vườn, có chuồng trại và sân chơi cho gà đã giúp tăng sức đề kháng, tăng chất lượng thịt gà khi xuất chuồng, thị trường rất ưa chuộng.

16876 Pluvera Hen Frozen Whole Chicken Gà Hen Nguyên Con Đông Lạnh 1.8kg x 1

£7.17

Mã: 16876 Danh mục: