17580 Mix Mushroom Nấm Thập Cẩm 500gr x 1 pack

£4.20

Hỗn hợp nấm tươi có thành phần 100% là các loại nấm tươi, bao gồm các loại nấm tươi như nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm thủy tiên nâu, thủy tiên trắng, nấm yến

17580 Mix Mushroom Nấm Thập Cẩm 500gr x 1 pack

£4.20