17659 Whole Green Bean Đậu Xanh Nguyên Vỏ 400gr x 1

£1.43

Đậu xanh hay đỗ xanh theo phương ngữ miền Bắc là cây đậu có danh pháp hai phần Vigna radiata có kích thước hạt nhỏ. Ở Việt Nam đậu xanh là loại đậu thường được…

17659 Whole Green Bean Đậu Xanh Nguyên Vỏ 400gr x 1

£1.43