17783 CUISSE DE GRENOUILLE VN Đùi Ếch 1kg x 1

£14.18

Đùi ếch được làm sạch và cấp đông
Đảm bảo quy trình nuôi dưỡng, chế biến an toàn thực phẩm
Có hàm lượng dinh dưỡng cao, bồi bổ cơ thể
Là thực phẩm quý có tác dụng bồi bổ máu

17783 CUISSE DE GRENOUILLE VN Đùi Ếch 1kg x 1

£14.18

Mã: 17783 Danh mục: