20504 HD Golden Label Light Soy Sauce Nước tương nhạt màu 500mlx1

£1.75

Được lên men tự nhiên trong 6 tháng
Sử dụng nguồn đậu nành cao cấp, không biến đổi gien
Đóng trong chai thủy tinh sang trọng

20504 HD Golden Label Light Soy Sauce Nước tương nhạt màu 500mlx1

£1.75