30018 ZF Ching Po Assorted Herb Soup Gia Vi Soup Sâm Bổ Lượng 141 gr x 1

£1.30

Vỉ suop Sâm Bổ Lượng hầm gà là cách dùng những vị thuốc bổ kết hợp với thịt gà nhiều dưỡng chất thành món ăn độc đáo của người xưa lưu truyền cho đến nay.

30018 ZF Ching Po Assorted Herb Soup Gia Vi Soup Sâm Bổ Lượng 141 gr x 1

£1.30