32032 Vĩnh Thuận Glutinous Rice Flour Bột Nếp 400gx1

£1.44

Sản phẩm đã được đóng gói nilon kín đáo, dày dặn và hợp vệ sinh. Với thiết kế dạng túi mềm này, bạn có thể dễ dàng bảo quản sản phẩm trong các hũ nhựa khi chưa dùng hết một cách lâu dài cũng như phân biệt với các sản phẩm bột khác một cách nhanh chóng.

32032 Vĩnh Thuận Glutinous Rice Flour Bột Nếp 400gx1

£1.44