34797 Mammos Cola Candy Kẹo Cola 100gx1

£1.54

Kẹo cola có dạng gói 100g. Mỗi gói có 20 viên kẹo. Kẹo cola có hình dạng như những viên nhỏ, có vị siro ngô và được làm ngọt bằng đường mía.

34797 Mammos Cola Candy Kẹo Cola 100gx1

£1.54