40298 TK Frozen Honeycomb Xách Bò Đông Lạnh 454g x1

£2.60

Lá sách bò hay xách bò, còn được gọi là khăn lông bò, bầu dục, lá lách, bìa sách, tức niêm mạc dạ dày thuộc 1 trong 4 túi dạ dày của bò.

Bởi được gọi là lá sách bò vì dạ lá sách gồm nhiều lá to nhỏ khác nhau như những trang sách để dễ ép thức ăn nửa lỏng xuống dạ dày cuối cùng của bò là dạ múi khế.

40298 TK Frozen Honeycomb Xách Bò Đông Lạnh 454g x1

£2.60

Mã: 40298 Danh mục: