40509 Haday Dark Soy Sauce Nước Tương Đậm ( Nước Tương Tạo Màu) 500mlx1

£1.85

Được lên men tự nhiên trong 6 tháng
Sử dụng nguồn đậu nành cao cấp, không biến đổi gien
Đóng trong chai thủy tinh sang trọng

40509 Haday Dark Soy Sauce Nước Tương Đậm ( Nước Tương Tạo Màu) 500mlx1

£1.85