70068 Frozen Corn Feed Chicken Gà Đông Lạnh Nguyên Con per kg

£8.12

nuôi theo mô hình thả vườn, có chuồng trại và sân chơi cho gà đã giúp tăng sức đề kháng, tăng chất lượng thịt gà khi xuất chuồng, thị trường rất ưa chuộng.

70068 Frozen Corn Feed Chicken Gà Đông Lạnh Nguyên Con per kg

£8.12

Mã: 16876-1 Danh mục: