81106 Huong Sen Purple Glutinous Rice Gạo Nếp Cẩm Tây Bắc 1kgx1

£3.70

Xuất xứ Việt Nam
Thành phần hoàn toàn tự nhiên
Không chất bảo quản

81106 Huong Sen Purple Glutinous Rice Gạo Nếp Cẩm Tây Bắc 1kgx1

£3.70