88747 Hương Sen Dried Shitake Mushroom Nấm Hương 100gx1

£2.27

Nấm hương là tên gọi khác của nấm Đông Cô, một số nơi gọi là nấm hương tin, hương tẩm…. Là một trong các loại nấm phổ biến và chắc chắn ai cũng đã từng ăn loại nấm này ít nhất một lần

88747 Hương Sen Dried Shitake Mushroom Nấm Hương 100gx1

£2.27