Miếng Gương Bàn Thờ Thần Tài 1 x 1pc size nhỏ 18 x 24cm

£14.00

Làm bằng kính, khuôn hình bằng nhựa xi
Đường nét chạm trên kính
Bài vị thần tài được trong bàn thờ, phía sau ông địa và thần tài

Miếng Gương Bàn Thờ Thần Tài 1 x 1pc size nhỏ 18 x 24cm

£14.00